Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vše o hemodialýze pro sestryISBN: 9788074926341
OKCZID: 128920941

Citace (dle ČSN ISO 690):
LACHMANOVÁ, Jana. Vše o hemodialýze pro sestry. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, [2022]. 120 stran.


Anotace

 

Příručka se zabývá dialyzační léčbou; je určená zdravotním sestrám, které pečují o pacienty s náhlým i chronickým selháním ledvin.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)