Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu

Autor: Václav Lábus, Daniel Vrbík
ISBN: 9788074944314
NKP-CNB: cnb003065367
OKCZID: 128010907

Citace (dle ČSN ISO 690):
LÁBUS, Václav. Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu. Vydání: první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. 234 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.124...)