Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103971 obálek a 520874 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cestou k pramenům : historie skautingu v obrazech

Autor: Václav Nosek-Windy, Jiří Tesař, Jiří Petráček
ISBN: 9788075011312
NKP-CNB: cnb003074230
OKCZID: 128232170

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOSEK-WINDY, Václav. Cestou k pramenům: historie skautingu v obrazech. Ilustrace Jiří TESAŘ, ilustrace Jiří PETRÁČEK. Čtvrté, doplněné vydání. Praha: Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z.s., 2018. 31 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.175.113...)