Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552854 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxiRok: 2015
ISBN: 9788075020963
OKCZID: 124225306

Citace (dle ČSN ISO 690):
SÝKOROVÁ, Pavla. Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi. Vydání první. Praha: Leges, 2015, 224 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-096-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)