Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241735 obálek a 563339 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Řádné opravné prostředky ve správním řízení

Rok: 2015
ISBN: 9788075021007
OKCZID: 124225325

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATES, Pavel. Řádné opravné prostředky ve správním řízení: (podle správního řádu a stavebního zákona). Vydání první. Praha: Leges, 2015. 176 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.156...)