Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387380 obálek a 593327 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praktikum civilního procesu - 1. část

ISBN: 9788075021212
OKCZID: 125880055

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAMUĽÁKOVÁ, Klára, Jana KŘIVÁČKOVÁ, Renáta ŠÍNOVÁ, Marek JURÁŠ, Petr PODRAZIL a Ondřej ŠMÍD. Praktikum civilního procesu. Praha: Leges, 2015-2016. Student. ISBN 978-80-7502-121-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)