Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261871 obálek a 569929 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kolos na hliněných nohou?

ISBN: 9788075021496
OKCZID: 127497841

Citace (dle ČSN ISO 690):
KYSELA, Jan a Pavel ONDŘEJEK. Kolos na hliněných nohou?: k proměnám státu a jeho rolí. Vydání první. Praha: Leges, 2016, 320 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-149-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (184.72.102...)