Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní řád : s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1. 7. 2017

Autor: Petr Průcha
ISBN: 9788075022028
NKP-CNB: cnb002909278
OKCZID: 127767077
Vydání: 3. aktualizované a doplněné vydání

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1.7.2017. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, 519 s. Glosátor. ISBN 978-80-7502-202-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (23.21.4...)