Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2313476 obálek a 582561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praktikum z právní metodologie

Autor: Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
ISBN: 9788075022356
OKCZID: 127815069

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROSENKRANZOVÁ, Olga, Filip MELZER, Lukáš HLOUCH, Martin HAPLA, et al. Praktikum z právní metodologie. Vydání první. Praha: Leges, 2017, 112 s. Student. ISBN 978-80-7502-235-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (44.192.27...)