Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie

Autor: Jiří Jelínek
ISBN: 9788075022561
OKCZID: 127859540

Citace (dle ČSN ISO 690):
JELÍNEK, Jiří. Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie. Vydání první. Praha: Leges, 2017. 224 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.60...)