Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2201168 obálek a 555060 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Autor: Jiří Jelínek, Jaroslav Fenyk, Marek Fryšták
ISBN: 9788075022875
OKCZID: 127921466

Citace (dle ČSN ISO 690):
JELÍNEK, Jiří. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Vydání první. Praha: Leges, 2018. 536 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.137...)