Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907251 obálek a 477268 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Autor: Petra Zaoralová
ISBN: 9788075023100
OKCZID: 128015090

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAORALOVÁ, Petra. Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Vydání první. Praha: Leges, 2018. 320 stran. Teoretik.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.91.4...)