Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907409 obálek a 477305 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu

Autor: Antonín Kaňa
ISBN: 9788075023216
NKP-CNB: cnb003060066
OKCZID: 128024539

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAŇA, Antonín. Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 308 stran. Extra.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.207.78...)