Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119479 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář

Autor: Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová
ISBN: 9788075023353
OKCZID: 128266984

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUDELKA, Zdeněk. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Vydání první. Praha: Leges, 2019. 477 stran. Komentátor.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.29...)