Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161034 obálek a 531866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tajemství v českém právním řádu

Autor: Alena Bányaiová, Josef Benda, Daniela Kovářová, Pavel Mates, Stanislav Přibyl, František Púry, Pavel Uherek
ISBN: 9788075023476
OKCZID: 128252561

Citace (dle ČSN ISO 690):
BÁNYAIOVÁ, Alena a TULÁČEK, Jan, ed. Tajemství v českém právním řádu. Vydání první. Praha: Leges, 2019. 392 stran. Extra.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)