Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2460432 obálek a 691227 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní řád : s poznámkami a judikaturou

Autor: Petr Průcha
ISBN: 9788075023551
OKCZID: 128146287

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1.7.2019. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. 533 stran. Glosátor.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.207.247...)