Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157924 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo procesní

Autor: Eva Horzinková, Vladimír Novotný
ISBN: 9788075023650
OKCZID: 128243694

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORZINKOVÁ, Eva. Správní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. 398 stran. Student.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.232.62...)