Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171144 obálek a 536559 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lidská důstojnost : kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Autor: Filip Horák
ISBN: 9788075023797
NKP-CNB: cnb003136849
OKCZID: 128241738

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORÁK, Filip. Lidská důstojnost: kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu. Vydání první. Praha: Leges, 2019. 123 stran. Teoretik.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.111...)
 
 
 

Seznam literatury