Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Autor: Petr Dostalík
ISBN: 9788075023988
OKCZID: 128302305

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOSTALÍK, Petr. Nakládání s cizí věcí v soukromém právu. Vydání první. Praha: Leges, 2020. 151 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)
 
 
 

Seznam literatury