Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672684 obálek a 807516 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stavební zákon : praktický komentář : podle stavu k 1. 6. 2020Autor: Petr Průcha, Jana Gregorová, Ján Bahýľ, Eva Hamrlová, Stanislava Neubauerová, Pavel Půček, Martin Studnička, Jana Vašíková, Dominik Židek
ISBN: 9788075024008
OKCZID: 128404759

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRŮCHA, Petr. Stavební zákon: praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020. xxiv, 1073 stran. Komentátor.


Anotace

 

Druhé, aktualizované vydání komentáře ke stavebnímu zákonu obsahuje jeho znění účinné k 1. červnu 2020. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při aplikaci zákona vyvstávají. Podrobný výklad jednotlivých ustanovení je provázán se související judikaturou Nejvyššího správního soudu, krajských soudů i Ústavního soudu, metodickými stanovisky Ministerstva pro místní rozvoj, stanovisky Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Důvodová zpráva se uvádí jen u těch paragrafů, kde je stále aktuální.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)