Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Autor: Jiří Jelínek, Marek Fryšták, Eva Brucknerová, Věra Kalvodová, Jaroslav Fenyk
ISBN: 9788075024442
OKCZID: 128392765

Citace (dle ČSN ISO 690):
JELÍNEK, Jiří. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020. 554 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.110...)