Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Majetek státu v teorii a praxi

Autor: Petr Havlan, Dagmar Sochorová, Jan Janeček, Ivo Krýsa, Michal Votřel, Tomáš Svoboda, Eva Vondráčková, Jiří Lorenc, Lubomír Fojtík
ISBN: 9788075024558
OKCZID: 128515540

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLAN, Petr. Majetek státu: v teorii a praxi. Vydání první. Praha: Leges, 2021. 352 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.185...)
 
 
 

Seznam literatury