Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přísedící a laický prvek v justici

Autor: Vladimír Lajsek
ISBN: 9788075024596
OKCZID: 128426838

Citace (dle ČSN ISO 690):
LAJSEK, Vladimír. Přísedící a laický prvek v justici. Vydání první. Praha: Leges, 2020. 182 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.150...)
 
 
 

Seznam literatury