Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikouAutor: Vladislav David, Pavel Sladký
ISBN: 9788075024978
OKCZID: 128826297

Citace (dle ČSN ISO 690):
DAVID, Vladislav. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2022. 544 stran. Student.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury