Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lobbing, nebo korupce?ISBN: 9788075025203
OKCZID: 128647557

Citace (dle ČSN ISO 690):
TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana. Lobbing, nebo korupce?. Vydání první. Praha: Leges, 2021. 95 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.239.147...)