Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike

Autor: Milan Hodás
ISBN: 9788075025210
NKP-CNB: cnb003329493
OKCZID: 128634704

Citace (dle ČSN ISO 690):
HODÁS, Milan. Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike. Vydání první. Praha: Leges, 2020. 228 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (52.90.49...)