Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Liniové stavby : zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a předpisy s ním související ve znění zákonů č. 237/2020 Sb. a č. 403/2020 Sb. : komentářAutor: Jaroslav Truneček
ISBN: 9788075025272
NKP-CNB: cnb003327314
OKCZID: 128637971

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRUNEČEK, Jaroslav. Liniové stavby: zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), a předpisy s ním související ve znění zákonů č. 237/2020 Sb. a č. 403/2020 Sb. : komentář podle stavu k 1.6.2021. Vydání první. Praha: Leges, 2021. x, 246 stran. Komentátor.


Anotace

 

Komentované znění liniového zákona a souvisejících předpisů na základě stavu k 1. 6. 2021.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury