Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Církevní právoAutor: Rajmund Jiří Tretera, Záboj Horák
ISBN: 9788075025357
OKCZID: 128688151

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRETERA, Rajmund Jiří. Církevní právo. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2021. 440 stran. Teoretik.


Anotace

 

Výklad základních pojmů z oblasti církevního práva, detailní popis právního řádu katolické církve a stručný úvod do práva ostatních církví.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury