Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672771 obálek a 807516 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právuAutor: Pavel Svoboda, Lenka Pítrová, Václav Šmejkal, Petr Mádr, Miroslav Jakab
ISBN: 9788075025517
OKCZID: 128760685

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODA, Pavel. Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právu. Vydání první. Praha: Leges, 2022. 167 stran. Teoretik.


Anotace

 

Kapitoly zkoumají nadnárodní formy spolupráce na základě rozboru vybraných politik Evropské unie. Práce se rovněž zabývá vlivem supranacionality na fungování této mezinárodní organizace.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury