Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Volby a volební systémyAutor: Marek Antoš, Jan Wintr
ISBN: 9788075025753
OKCZID: 128752616

Citace (dle ČSN ISO 690):
ANTOŠ, Marek, ed. a WINTR, Jan, ed. Volby a volební systémy. Vydání první. Praha: Leges, 2021. 182 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)