Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2678521 obálek a 812843 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní částAutor: Jiří Jelínek, Karel Hasch, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Alexander Nett, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Jiří Říha, Jana Navrátilová, Vojtěch Stejskal, Anna Syková, Katarína Tejnská, Dalibor Šelleng, Jiří Mulák
ISBN: 9788075025760
OKCZID: 128756795

Citace (dle ČSN ISO 690):
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 8. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2022. 1040 stran. Student.


Anotace

 

Výklad se soustředí na obecnou i zvláštní část trestního práva hmotného. Text učebnice vychází z platného právního stavu k 1. 2. 2022.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury