Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Autorské právo v divadleAutor: Jiří Srstka
Rok: 2022
ISBN: 9788075025821
OKCZID: 128781304

Citace (dle ČSN ISO 690):
SRSTKA, Jiří. Autorské právo v divadle. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2022. 141 stran. Praktik.


Anotace

 

Umělecký svět za divadelní oponou řídí kromě múz i právní předpisy. Autor se v této jedinečné publikaci zaměřuje na popis právního rámce všech jednotlivých složek, kterými je nutné se zabývat při užití autorských děl v divadelních představeních. Na úvodní obecný výklad základů autorského práva navazují kapitoly zabývající se problematikou licencí, úpravou děl za účelem jejího inscenování, režií, výtvarnými díly v inscenacích, scénickou hudbou, přenosem záznamu představení, právy výkonných umělců či agenturním provozováním divadelní činnosti. Publikace je určená studentům právnických i uměleckých fakult, odborníkům na autorské právo, zaměstnancům divadel a všem, kdo se o neustále se proměňující a velice aktuální tématiku autorského práva zajímají.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)