Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647802 obálek a 797862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Autorské právo v divadleAutor: Jiří Srstka
ISBN: 9788075025821
OKCZID: 128781304

Citace (dle ČSN ISO 690):
SRSTKA, Jiří. Autorské právo v divadle. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2022. 141 stran. Praktik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)