Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografiiAutor: Valoušek, Martin
Rok: 2022
ISBN: 9788075025975
NKP-CNB: cnb003426980
OKCZID: 128845470

Citace (dle ČSN ISO 690):
VALOUŠEK, Martin. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2022. 118 stran. Praktik.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Výklady právních vztahů souvisejících s fotografováním.Knížka rozlišuje tvůrčí a původní fotografie, zaobírá se vznikem autorského práva k fotografii, užitím fotografie bez souhlasu autora, licenční smlouvou, prostředky určenými k ochraně práv fotografa a povinnostmi spojenými s fotografováním osob i věcí.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury