Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Spisová službaAutor: Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
ISBN: 9788075026163
OKCZID: 128847950

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUNT, Miroslav. Spisová služba. 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2022. 412 stran. Praktik.


Anotace

 

Vývoj spisové služby, podrobný rozbor všech etap výkonu veřejné spisové služby, popis elektronického skartačního řízení podle stavu k 1. 5. 2022.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury