Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914375 obálek a 881714 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správa majetku srovnatelná s obhospodařovánímAutor: Petr Pivko
Rok: 2024
ISBN: 9788075026958
NKP-CNB: cnb003576760
OKCZID: 129214587

Citace (dle ČSN ISO 690):
PIVKO, Petr. Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním. Vydání první. Praha: Leges, 2023. 120 stran. Teoretik.


Anotace

 

Publikace analyzuje právní úpravu minifondů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Jedná se o subjekty, které mohou spravovat investiční majetek, aniž by tato činnost vyžadovala příslušné veřejnoprávní oprávnění udělené Českou národní bankou. Podstatou jejich existence je skutečnost, že naplňují některé znaky investičních fondů, ačkoliv investičními fondy nejsou. Autor rozebírá práva a povinnosti spojené s touto správou, právní vztahy s investory a také povinnosti vůči České národní bance. Publikace obsahuje také výzkum tuzemského trhu minifondů, kde jsou představena data reprezentující část trhu a umožňující pohled například do toho, jak velký majetek minifondy v rámci české ekonomiky představují, jaké jsou jejich náklady a do jakých aktiv správci investují. Cílem publikace je ukázat, že popisovaný institut je dobře fungujícím doplňkem velkých investičních struktur, ale také poukázat na legislativní nedostatky či mezery, které je třeba v rámci především systémové ochrany a bezpečnosti investorů překlenout, reformovat či zpřísnit.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz
Československá bibliografická databáze
TeamLibrary.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury