Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Atlas vrcholné kolonizace : dobývání světa v 19. - 20. stoletíAutor: Jean-François Klein, Pierre Singaravélou, Marie-Albane de Suremain, Fabrice Le Goff, Martin Hromek
ISBN: 9788075087423
OKCZID: 128846553

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLEIN, Jean-François. Atlas vrcholné kolonizace: dobývání světa v 19. a 20. století. Překlad Martin HROMEK. 1. vydání. V Brně: Lingea, 2022. 93 stran. Historické atlasy.


Anotace

 

Cílem atlasu je podat na koloniální expanzi v 19.–20. století globální pohled. Obsažené mapy a plánky zachycují svět kolonií v celé jeho pestrosti a složitosti, od rozlehlého Britského impéria až po nejmenší koloniální mocnosti.Atlas zasazuje kolonialismus do dějin světa a překračuje horizont jedné nebo několika konkrétních koloniálních říší. Zabývá se i nejmenšími říšemi, které často existovaly jen poměrně krátce (jako třeba německá nebo italská), a také nejstaršími z nich, které vznikly již v období raného novověku a přežily až do sledovaného období (španělská, portugalská nebo nizozemská). Nechybí ani mimoevropské koloniální mocnosti (USA nebo Japonsko) a kontinentální říše (ruská a osmanská). Uvedený pohled umožňuje porovnat charakter jednotlivých mocenských celků a určit části světa, kde se střetávaly jejich velmocenské zájmy, jako byla například tzv. Velká hra ve střední Asii. Smyslem případových studií je vyzdvihnout neustálé prolínání zájmů, obchodní i jinou výměnu i konflikty jak v rámci koloniálních říší, tak mezi nimi.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)