Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614230 obálek a 779950 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Analýza závažných pracovných úrazov vo vybraných lesníckych subjektoch SR = Analýza závažných pracovních úrazů ve vybraných lesnických subjektech SR = Analysis of serious occupational accidents in selected forestry entities of the Slovak RepublicAutor: Jozef Suchomel, Mária Vlčková
ISBN: 9788075097422
NKP-CNB: cnb003275868
OKCZID: 128445708

Citace (dle ČSN ISO 690):
SUCHOMEL, Jozef. Analýza závažných pracovných úrazov vo vybraných lesníckych subjektoch SR =: Analýza závažných pracovních úrazů ve vybraných lesnických subjektech SR = Analysis of serious occupational accidents in selected forestry entities of the Slovak Republic. Vydání: první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 1 CD-ROM (94 stran).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)