Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Jiří Kantor, Svatava Drlíčková, Martina Friedlová, Jana Weber, Jan Koucun, Martina Komzáková, Lenka Kružíková
ISBN: 9788075100955
OKCZID: 120043603

Citace (dle ČSN ISO 690):
KANTOR, Jiří, Svatava DRLÍČKOVÁ, Martina FRIEDLOVÁ, Jana WEBER, Jan KOUCUN, Martina KOMZÁKOVÁ a Lenka KRUŽÍKOVÁ. Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V Opavě: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodověd


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.241...)