Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614230 obálek a 779950 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství v letech 2000-2012Autor: Lukáš Vomlela, Petr Hušek
ISBN: 9788075101129
NKP-CNB: cnb002686727
OKCZID: 116800183

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOMLELA, Lukáš. Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství v letech 2000-2012. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. 113 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)