Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2459923 obálek a 691002 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Komunikační dovednosti v cestovním ruchu : distanční studijní text

Autor: Hanne-Lore Bobáková
ISBN: 9788075102911
NKP-CNB: cnb003082263
OKCZID: 128099834

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore. Komunikační dovednosti v cestovním ruchu: distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018. 138 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.92.28...)