Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939363 obálek a 482098 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

New approaches in biomonitoring of extraneous substances in aquatic environment = Nové postupy biomonitoringu cizorodých látek ve vodním prostředí

Autor: Daniel Červený
ISBN: 9788075140487
NKP-CNB: cnb003087731
OKCZID: 128057677

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERVENÝ, Daniel. New approaches in biomonitoring of extraneous substances in aquatic environment =: Nové postupy biomonitoringu cizorodých látek ve vodním prostředí. Vodňany: Faculty of Fisheries and Protection of Waters, University of South Bohemia in České Budějovice, 2016. 103 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.172.234...)