Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2553410 obálek a 741749 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Great Moravian settlement in Mikulčice-Trapíkov and economic hinterland of the power centre : rural economy, centres and organisational and functional principles of Great MoraviaAutor: Marek Hladík, Marian Mazuch, Michaela Látková, Peter Barta, Petra Havelková, Gabriela Dreslerová, Rastislav Milovský, Tereza Pohořelická Bartošková
ISBN: 9788075240279
OKCZID: 128829202

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLADÍK, Marek. Great Moravian settlement in Mikulčice-Trapíkov and economic hinterland of the power centre: rural economy, centres and organisational and functional principles of Great Moravia. Překlad Tereza POHOŘELICKÁ BARTOŠKOVÁ. Brno: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno, 2022. 221 stran. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 62.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)