Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velký sen dvou malých národů: československé legie v Rusku a vznik první republiky

Autor: McNamara, Kevin J. a Petříková, Klára
Rok: 2020
ISBN: 9788075297747
NKP-CNB: cnb003277779
OKCZID: 128469234

Citace (dle ČSN ISO 690):
MCNAMARA, Kevin J. Velký sen dvou malých národů: československé legie v Rusku a vznik první republiky. Překlad Klára PETŘÍKOVÁ. Vydání první. V Praze: Slovart, 2020. 391 stran.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČRAnotace

 

Americký novinář a politolog Kevin J. McNamara se ve své publikaci zabývá okolnostmi, které předcházely vzniku Československa. Zaměřuje se zejména na dva klíčové, spolu propojené faktory, jimiž jsou diplomatické úsilí zahraničního odboje pod vedením T. G. Masaryka a dramatická epopej česko-slovenských legií v Rusku. Autor sleduje anabázi legionářů z Ukrajiny přes Sibiř až do Vladivostoku, vyzdvihuje jejich hrdinství, vojenské umění a vysvětluje čtenáři jejich přínos pro vznik nového státu. Poutavě napsaná kniha s bohatým poznámkovým aparátem přibližuje události, které jsou ještě stále poměrně málo známé.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.84...)