Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Drážďany

ISBN: 9788075410887
OKCZID: 127794505

Citace (dle ČSN ISO 690):
SUCHER, Kerstin a Bernd WURLITZER. Drážďany. České vydání čtvrté, aktualizované. Přeložila Alice KAVINOVÁ. Praha: Jan Vašut s.r.o., 2017, 128 s. Merian live!. ISBN 978-80-7541-088-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)