Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tajemný klášter pod horou : mysterium gotického kláštera Zlatá KorunaAutor: Taťána Ješetová
ISBN: 9788075512253
NKP-CNB: cnb003402350
OKCZID: 128760346

Citace (dle ČSN ISO 690):
JEŠETOVÁ, Taťána. Tajemný klášter pod horou: mysterium gotického kláštera Zlatá Koruna. V Praze: Jonathan Livingston, 2022. 203 stran.


Anotace

 

Kniha se zabývá klášterem Zlatá Koruna z netradičního úhlu pohledu.Hledá odpovědi na otázky, jako jsou: z jakého důvodu mohl být klášter umístěn až na samý okraj zlatokorunských pozemků, proč je konventní kostel situovaný severojižně a jeho rozeta netradičně zdobí boční zeď příčné lodi, ale i mnoho dalších. Podrobně se zabývá výzkumem významu právě této rozety, přičemž odkazuje i na další existující rozety vycházející ze stejného konceptu. Čtenáři se zde také dostane vhled do samotného původu významného člena cisterciáckého řádu, sv. Bernarda z Clairvaux, ale i Přemysla Otakara II.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)