Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

ISBN: 9788075521217
NKP-CNB: cnb002879436
OKCZID: 127732049

Citace (dle ČSN ISO 690):
PUŠKINOVÁ, Monika a Filip RIGEL. Správní řízení v praxi škol a školských zařízení. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 619 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7552-121-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)