Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2089399 obálek a 513583 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Energetický zákon

Rok: 2016
ISBN: 9788075524126
NKP-CNB: cnb002834873
OKCZID: 127531220

Citace (dle ČSN ISO 690):
EICHLEROVÁ, Kateřina. Energetický zákon: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. xxxvi, 1456 stran. Komentáře Wolters Kluwer.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově obtížných částí energetického zákona a přispět k lepšímu pochopení specifik energetického práva a právního prostředí v energetice vůbec. Komentář obsahuje podrobný výklad všech ustanovení i bohatý výběr judikatury, použitelné i po rekodifikaci soukromého práva. Díky tomu najde jistě uplatnění v praxi, a to nejen u osob podnikajících v energetice a jejich zákazníků, ale může být též užitečnou pomůckou zákonodárce při úvahách de lege ferenda a regulátorovi a soudům při aplikaci ustanovení energetického zákona.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.55...)