Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentářAutor: Robin Mlynář
ISBN: 9788075525925
OKCZID: 127736722

Citace (dle ČSN ISO 690):
RIGEL, Filip, Michal BOUŠKA a Robin MLYNÁŘ. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 275 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-592-5.


Anotace

 

Malá rozpočtová pravidla jsou právním předpisem, který se dosud nedočkal komentářového zpracování, ačkoliv je důležitým a denně používaným právním předpisem pro územní samosprávu. Komentář je tak určen nejen obcím a krajům, ale i regionálním radám regionů soudržnosti, dobrovolným svazkům obcí, městským částem, obvodům statutárních měst, hlavnímu městu Praze, příspěvkovým organizacím, ale i některým právnickým a fyzickým osobám. Autoři se ve své praxi zaměřují právě na právo územních samosprávných celků. Právní stav komentáře je k 1. 3. 2017, tzn. že zahrnuje i novelu č. 24/2017 Sb. účinnou od únor

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

eReading.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)