Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907057 obálek a 877612 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sborník, Společné jmění manželů a spoluvlastnictví : rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI v pohledu Judikatura - "Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů podle NOZ a ZOK". č. 2Rok: 2017
ISBN: 9788075526021
OKCZID: 127732616

Citace (dle ČSN ISO 690):
Společné jmění manželů a spoluvlastnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 183 stran. Sborník : rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI v pohledu Judikatura, č. 2.


Anotace

 

Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Sborník č. 1 obsahuje rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI vztahující se k rekodifikovanému právu. Do Sborníku jsou zařazena rozhodnutí, která nebyla publikována ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. Sborník pracuje především s rozhodnutími publikovanými v právním informačním systému ASPI v modulu Rekodifikace. Druhý svazek obsahuje rozhodnutí, která se týkají společného jmění manželů a spoluvlastnictví.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)