Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Globální problémy profesní etiky právníků

Autor: James E. Moliterno, Paul D. Paton, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal
ISBN: 9788075528384
OKCZID: 127832462

Citace (dle ČSN ISO 690):
MOLITERNO, James E., Paul Douglas PATON, Martin KOPA, Maxim TOMOSZEK, et al. Globální problémy profesní etiky právníků. 1. české vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 185 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-838-4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.85.57...)